Zet u in voor een veilige en gezonde omgeving voor cliŽnten en bezoekers van zorginstellingen. Hou uw bekwaamheid actueel ťn toon dit aan met registratie.

Schrijf u in!

Hernieuwde registratie

​Opnieuw registreren na uitschrijving

Mensen die het register raadplegen rekenen erop dat geregistreerde professionals zich inspannen om hun vakkennis op pijl te houden. Als het mogelijk zou zijn om na uitschrijving zonder meer een nieuwe inschrijving te starten, wordt niet aan deze verwachting voldaan. Het doel van het register is om professionals te stimuleren tot “lifelong learning”. Voor hernieuwde registratie geldt daarom een toetredingseis.

​Registratienorm niet behaald

Als u bent uitgeschreven doordat u niet in aanmerking kwam voor herregistratie of als u tussentijds uw registratie heeft opgezegd, dan geldt een toetredingsnorm. U wordt opnieuw toegelaten tot het register als u kunt aantonen dat u binnen een periode van drie jaar voldoende scholing heeft gevolgd om aan de registratienorm te voldoen.

​Registratienorm wel behaald

Als u uw registratie heeft laten verlopen door geen herregistratie aan te vragen, terwijl u wel aan de registratienormen heeft voldaan, dan kunt op elk gewenst moment hernieuwde registratie aanvragen. Door het voltooien van de registratienormen, heeft u automatisch aan de toetredingseis voor hernieuwde registratie voldaan.  

​Langer dan 3 jaar uitgeschreven

Als u langer dan een hele registratieperiode uitgeschreven bent geweest vervalt de toetredingsnorm voor hernieuwede registratie. U kunt zich dan als nieuwe deelnemer registratie aanvragen. 

​Vermelding onderbreking registratie

Om het publiek van objectieve informatie te kunnen voorzien worden onderbrekingen in de registratie zichtbaar gemaakt.

​Aanvragen hernieuwde registratie

U kunt hernieuwde registratie aanvragen door een email te sturen aan . Uw PE-online account wordt dan opnieuw opengesteld. Om toegelaten te worden tot het openbare register wordt van u gevraagd om aan te tonen dat u over een periode van 3 jaar voldoende scholing heeft gevolgd om aan de registratienormen te voldoen.

​Tarieven

De tarieven voor hernieuwde registratie zijn gelijk aan de tarieven voor een eerste registratie. U vindt deze op de pagina Inschrijven & Tarieven.

​Regels voor hernieuwde registratie

De wijze, waarop uitvoering wordt gegeven aan de registratienormen en de mogelijkheden voor het aanvragen van hernieuwde registratie, staan beschreven in het registratiereglement.