Zet u in voor een veilige en gezonde omgeving voor cliŽnten en bezoekers van zorginstellingen. Hou uw bekwaamheid actueel ťn toon dit aan met registratie.

Schrijf u in!

Professionals

​Waarom registratie

In het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie is in artikel 4.10 bepaald dat ziekenhuizen, vanuit hun rol als werkgever en zorgverlener, de bekwaamheden en de herscholing van interne technici zullen registreren. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt in artikel 3 eisen aan bouwkundige voorzieningen. In het uitvoeringsbesluit van de Wkkgz artikel 4.1 is bepaald dat instellingen geacht worden om de bekwaamheden vast te leggen van mensen die werken met medische technologie. 

​Aansprakelijkheid

De regelgeving wordt ingegeven door burgers die verwachten dat zij bij een zorginstelling in een veilige omgeving verblijven waar mensen werken die deskundig zijn. Bij calamiteiten zal van de werkgever verwacht worden dat deze kan aantonen dat uitvoerende en leidinggevende medewerkers ter zake deskundig zijn. In het kader van aansprakelijkheidstelling is registratie een belangrijk hulpmiddel bij het aantonen van de actuele deskundigheid van beroepsbeoefenaars.

​Waarborg voor deskundigheid

Bij toelating tot het Register Technologie Gezondheidszorg worden diplomagegevens en een werkgeversverklaring gevraagd. Daarmee wordt gewaarborgd dat geregistreerde beroepsbeoefenaars deskundig zijn.

​Waarborg voor permanente educatie

Door registratie verplicht de beroepsbeoefenaar zichzelf om jaarlijks bij- en nascholing te volgen. Aan het einde van elke registratieperiode wordt bekeken of aan de norm voor scholing is voldaan. Alleen met voldoende scholing behoudt de beroepsbeoefenaar zijn registratie. 

​Voordeel voor werkgevers

Werkgevers kunnen een registratie als eis opnemen in de arbeidsvoorwaarden van werknemers en in contracten met ZZP-ers en toeleveranciers (of in een addendum). Daarmee verzekerd de werkgever zich van ter zake deskundig personeel dat over actuele bekwaamheid beschikt. De geregistreerde bij- en nascholing kan een vast onderwerp zijn bij de jaarlijkse functioneringsgesprekken.

​Voordeel voor werknemers

Met een registratie maakt u aantoonbaar dat u beroepsmatig actief bent en dat u uw vak bijhoudt. U krijgt een persoonlijk account waarin u gedurende uw gehele loopbaan al uw scholing kunt laten registreren. In uw persoonlijke scholingsdossier staat een overzicht van cursussen met vermelding van het aantal uren scholing. Hiervan kunt u een gevalideerd overzicht exporteren, bijvoorbeeld voor uw werkgever of opdrachtgever. U kunt mensen ook tijdelijk online inzage verlenen.