Zet u in voor een veilige en gezonde omgeving voor cliŽnten en bezoekers van zorginstellingen. Hou uw bekwaamheid actueel ťn toon dit aan met registratie.

Schrijf u in!

Inspraak en klachten

​Inspraak bij wijzigingen

Het register vervult een belangrijke sectorale rol met een grote impact. Via de registratiecommissies is de inspraak van professionals zo goed mogelijk geregeld. Op sommige momenten worden geregistreerde professionals breed geconsulteerd, bijvoorbeeld bij grote wijzigingen in de registratienormen. Via nieuwsberichten worden mensen daarover geïnformeerd. 

​Tussentijds inspraak

Als professional kunt u tussentijds altijd uw mening geven. Ook als u geen registratie heeft horen we uw mening graag. Alle opmerkingen worden geïnventariseerd en aangeboden aan de registratiecommissie. Stuur een email aan

​Dienstverlening

De waarde van een registratie wordt bepaald door de onafhankelijke wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de registratienormen. Binnen de ruimte, die door de registratienormen wordt geboden, worden we graag gezien als een service verlenende organisatie waar de administratie van uw bij- en nascholing in vertrouwede handen is.

​Klachten

De registratiecommissie is verantwoordelijk voor het register. Als u ontevreden bent over de dienstverlening van het secretariaat dan horen we dat graag. Onze eerste inspanning zal erop gericht zijn om uw klacht te kunnen verhelpen. Desgewenst wordt uw klacht in behandeling gesteld bij de registratiecommissie. Stuur een email aan